Merasız Koyunculuk Hakkında Bilgiler (Entansif koyunculuk )

Bu yazımızda meraya dayalı olmayan yemcilikle ilgili bilgiler vereceğiz.

Kapalı et koyunculuğunda en önemli noktalardan biri yemleme ve yem kanyaklarının stoklanmasıdır.Tabi ki aklınıza bedavadan merada otlatmak varken  neden  merasız koyunculuk yapmalıyım gelecektir.Bu yazımızda bu konuyu ayrıntılarıyla ele alacağız.

Kapalı et koyunculukta ilk olarak ,kilo almaya yatkın Merinolandschaf gibi bir ırka sahip olmamız gerekiyor.Daha sonra koyunlarımıza detaylı ve planlı yem reçetesi çıkarmamız gerekiyor.Entansif kapalı koyunculukta en önemli nokta minumum yem maliyetiyle en yüksek verimi almaktır.Bunun için teknik bilgi birikime sahip olmak gerekir.

Türkiye de hayvan yetiştiriciliğinde şunu unutmamalıyız ki ; meraya dayanıcılık koyunculuk yapıyorum diyenler bile mutlaka barınakta kuru kaba yem ile yemlendiği bir dönem  vardır.Bunu göz ardı edemeyiz.Meralarımızın verimliliği maalesef Türkiye de düşüktür.Ot kalitesi yüksek değildir.Bu da maalesef Türkiye de büyükbaş hayvancılığının gelişememesine yol açıyor.Ülkemizde ki meralar ancak küçükbaş hayvanların ihtiyacını karşılayabiliyor.Çünkü büyükbaş ile kıyasladığımız da koyunların ihtiyacı çok yüksek değildir.

1-Kuru dönem ve gebeliğin ilk 15 haftası

Çünkü  etçi koyunun protein  ihtiyacı ;  günlük  %8-10  gibi düşük değerlerdedir.

Koyunun diğer bir ihtiyacı da günlük enerji ihtiyacıdır.Enerji ihtiyacı koyunlarda cüsseye ve fizyolojik bir döneme değişmek ile birlikte ,kuru dönemde koyunlar yaşama payı dediğimiz  dönemde ( eğer dişilerin  yanlarında kuzuları yoksa ) ,gebeliğin ilk 15 haftası da dahil enerji ihtiyaçları 2000 kaloridir.

Yani koyunlar  yaşamının çok büyük bir dönemini üstteki değerlerle sürdürebiliyorlar.Tabi ki bununla beraber  yanında vitamin ve minerallerde vardır.Suda tabi ki hayatını sürdürebilmesi için en önemli değerlerden biridir.

Fakat 70 kg ağırlığında ki bir koyun için 2000 kalorilik enerji miktarı yetersiz kalacaktır.Bu kalori miktarı 55-60 kg ağırlığında ki bir anaç koyun için yeterli olacaktır.

Ne kadar enerji  ve protein miktarı düşük olursa yem maliyetlimiz o kadar düşük olacaktır.Tabi ki burda en kritik nokta doğru miktarlarla ile hem maliyeti düşük tutup hemde koyun refahının en üst düzeye çıkarmak olacaktır.Önemli olan ;hayvanın günlük ihtiyacı olan yemi ortaya koymaktır ,fazlası da azı da zararlıdır.

Fazla yem ile beslemek ,az yem ile beslemekten daha zararlıdır.Çünkü koyun fazla yem aldığı zaman ,yağlanmaya sebep olur.Ayrıca üreme verimi de düşer.

Kapalı koyunculukta  yemleme yaparken en önemli noktalardan biri ,koyunları fizyolojik dönemlerine göre ayırmaktır.Böylece hayvanına göre doğru miktarda gereken  yemleme yapabilirsiniz.

merinolandschaf-yemleme
merinolandschaf-yemleme

Yukarda bahsettiğimiz kuru  ve gebeliğin ilk 15 haftası döneminde hayvanların tüketeceği  kuru (kaba) yem hesabı yapalım.Öncelikle kuru kaba yemlerde %85-90 arasında kuru kaba  yem vardır ,gerisi sudur.Kuru dönem ve Ya ilk 15 haftasında koyunlar kendi canlı ağırlığının %1.5- 2 oranında kuru  yem tüketirler.Yani kuru dönem  ve gebeliğin ilk 15 haftasında örnek olarak 60 kg ağırlığında bire koyunun tüketeceği  kuru  yem ihtiyacı 1.2 kg dır.Yüzde 85-90 kuru madde-nem hesabına göre 60 kg koyuna 1.5 kg  günlük kaba yem verilmelidir.Bu rasyon öyle olmalıdır ki ;koyun günlük  %8-10 protein ve en az 2000 kalorilik enerji almalıdır.Burada tüketeceği max miktar 1.5 kg olmalı ,minumum da 1 kg olmalı.Burada en doğru rasyonu bulmak için ,yemlerin laboratuvar sonuçlarını elde etmemiz gerekir.

2-Gebeliğin Son Dönemi

Gebeliğin en önemli süreci ,son 6 haftasıdır.Koyunların en hassas olduğu dönemlerden biri gebeliğin son 6 haftasıdır ve yemleme çok önemlidir.Çünkü  anne karnında ki kuzu gelişiminin % 70 ini bu dönemde tamamlamaktadır.Burda zamanlamayı kestirmek için üremeyi denetim altına almak gerekir.Tabi burada önemli nokta tek gebe ve ikiz-üçüz gebe hayvanları farklı oranlarda beslememiz gerekir.Bunu da ancak ultrasyon yaptırarak anlayabiliriz.

Kuru madde tüketimi gebeliğin son döneminde artar.Bu rakarm canlı ağırlığının % 2-2,5 miktarı olmalıdır.Yalnız burada çok kritik bir nokta vardır.Gebeliğin son noktalarında anne karnında ki kuzu büyüdüğü için ,mide küçülür.Bu yüzden ot yerine dane yem tercih edilmelidir.Dane yem hacimce küçüktür ama enerji miktarları daha yüksektir.Koyunun karnında ki kuzu miktarının başına 200-300 gr dane  yem verilmelidir.Örnek olarak ikiz gebe bir koyun için 500-600 gr dane yem verilmelidir.Örnek olarak en basit olarak 500-600 gr arpa verilebilir.

Ayrıca  bu dönemde protein ihtiyacı % 2 artar.Günlük protein ihtiyaçları  %10-12 ye çıkar.

3-Doğum Sonrası Kuzulu Koyun Dönemi

Kuzulu koyunda ise günlük protein ihtiyacı %14 e çıkar.Enerji ihtiyacı ikiz kalori büyüten koyunlarda yaklaşık 4000 kaloriye kadar çıkar.Merada otlatılan koyunlarda ,bu enerji ihtiyacını karşılamak çok zordur.Ekstra olarak dane yem verildiğinde de bu sefer otlama verimi düşecektir.Bu yüzden merada ki çoğun koyunlar tek kuzu doğurur,çünkü ikizlilik oranını sağlayacak şekilde verimli bir besleme süreci geçiremezler.Bir koyun günde ikiz kuzu beslerken yaklaşık 60 gr vücut ağırlık kaybeder.Ancak kesif yemi artırıp ,kaba yemi azaltırsak bunun tam aksi verim elde etmek mümkündür.

Read more

Küçükbaş Yetiştiriciliğinde Önemli Noktalar

1-Irk seçimi

Küçükbaş yetiştiriciliğine başlarken belki de en önemli nokta ırk seçimidir.Bu ırk seçimi amaca uygun nitelikte olmalıdır.Eğer etçi bir ırk istiyorsak ona göre analiz ve araştırma yapalıdır.Kilo alım süresi hızlı ve kilo almaya müsait ırklar seçilmelidir.Süt koyun ırkı için de ırk seçiminin önemi büyüktür.Belirlenen ırkın senede ne kadar lt süt vereceğini hesap edip ona göre hareket  edilmelidir.

2- Ağıl Seçimi

Bu konuda yine koyunculuk için en önemli noktalardan biridir.Çünkü  yemleme ve hayvanlarımız konforlu konaklaması için bu tercih önemlidir.Bütçemiz kısıtlı ise eğer düşük kurulum maliyetleri sebebiyle çadıra  yönelmek en mantıklı olacaktır.Fakat gerekli mevcut bütçemiz var ise  profesyonel bir ağıl projesi çok mantıklı olacaktır.Çünkü bu sayede hem kendi proje ve planlamanızı hayata geçirebilir ,hem de uzun vadede bir  yapınız olmuş olacaktır. Eğer gerekli bütçeniz mevcut ise çadıra yönelmeminizi öneririz ,çünkü çadırlar her ne kadar çok gelişmişte olsa özellikle soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmiş olacaktır.

3- Yemleme Yöntemi

Irk seçimi ve ağıl seçimi gerçekleştikten ,hayvanlarınızın asıl gelişimini etkileyen süreç yemleme sürecidir.Aslında nasıl bir yemleme yöntemi seçeçeceğiniz,koyunculukta nasıl bir yol izleyeceğinizi de gösterir.Hayvanları yaylıma mı çıkarmak istiyorsunuz ?Yoksa kapalı (Entansif ) ağıl da mı devam ediyorsunuz.Bu da yine sizin ve bulunduğunuz bölgenin  şartlarına göre değişir.Koyunları yaylıma çıkarmak ,düşük maliyetli gibi gözüksede diğer yandan birçok sorunla yüzyüze gelmenize sebep olabilir.Şöyle ki otlattığınız koyunlarınız bulunduğunuz bölgeden yeteri kadar proteini almayabilir.Buda gelişim süreçlerini olumsuz etkilecektir.Öte yandan dışarıyla çok fazla temas içerisinde olduğu için koyunlarınız birçok olumsuz sağlık problemi ile karşı karşıya gelebilir.Entansif koyunculuk da ise hayvan boş boşuna kmlerce yürüyüp enerji harcamayacaktır.Ve koyunların gelişimi için en faydalı yem rasyonunu kendiniz oluşuturabilirsiniz.Böyle koyunlardan  mininum  birim alanda maksimum verim almak mümkün olacaktır.Birçok modern ülkede bu sistem uygulanmaktadır.

4-Aşı ve Sağlık Sorunları

Koyunculuğa başlamadan önce yapmanız gereken diğer bir önemli husus ise ,koyunların hangi aşılara ihtiyacı olduğunu analiz etmektir.Koyunların aşıları periyodik olarak yapılmalıdır.Bunun için bir aşı takvimi oluşturmalısınız.Ayrıca her zaman veteriner çağıramazsınız ,gece 3 de rahatsızlanan  bir koyuna hangi müdahalelerde bulanacağınızı bilmeniz gerekir.Koyunların hastalıklarını ve tedavilerini öğrenmelisiniz.Böylece hızlıca müdahale yapmak mümkün olacaktır.

Read more

Merinolandschaf Koyunlarda Flushing Uygulamaları

Flushing nedir ?

Çiftleşme döneminde damızlık koyunlarda ,yemleme ve koçlama sistemi geliştirilmesidir.Bu uygulamanın amacı ovulasyon ve gebelik oranının artırmakır.Bu sebepten ötürü verimli bir kuzulama dönemi gerçekleşecektir.

Flushing uygulamaları verimli döl alabilmek için en önemli uygulamalardan.Örnek olarak 70-75 gündür kuzuları tarafından emilen koyunları ele alalım.Bu aşamadan sonra koyunları ayırmamız gerekiyor,çünkü kuzular gerekli gelişim sağlamıştır.

Merinolandschaf Koyunlarda Flushing Uygulamaları

İlk önce bu koyunların yemlemesini ve içtikleri suyun büyük bir bölümünü kesmemiz gerekiyor.Mümkünse birazcık saman verilmesi gerekiyor. 2 gün kadar süren bu işlerm merinolandschaf koyunlarımızın kurumasına (sütten kesilmesi ) neden olacaktır.Daha sonra tuzlama dönemine geçilmesi gerekiyor.Daha sonra koyun başı 20 gr tuz verilmesi gerekiyor.Bu işlemler bittikten sonra aralarına arama koçu katmamız gerekiyor.(Arama koçu kattığımız zaman önünde çuval var ve aşım yapamıyor .4 gün arama koçunun bu halde koyunların içinde olması gerekiyor.4+4  =8 .günün sonunda arama koçunu içlerinden çıkartıyoruz.Bu noktadan itibaren 18 gün sayıyoruz .Arama koçunu çıkardıktan sonra ,koyunları koçlar ile hiçbir şekilde buluşturmuyoruz 18 gün boyunca.

Not:Tuzlamaya başlamadan önce koyunlarımız en az 20 gün öncesinden hiçbir şekilde koçun kokusunu almaması lazım.Mutlaka ayrı bölmede olmalıdır,mümkünse başka bir yere taşınmalıdır.

Bu 18 günü tamamladıktan sonra koçları ,merinolandschaf koyunlarımızın arasına katabiliriz.

İkizlik oranında verimi artırmak için ,flushing uygulaması çok önemlidir.Bu yumurtalıkların çalışmasını sağlıyor.Yumurtalıklar çalışırken merinolandschaf koyunlarımız kızgınlığa geliyor.

Koçlama İşlemi

Merinolandschaf koyunlarda koçlama yapılırken belli bir sayı aritmeği dikkati alınmalıdır.Bunun için de en optimum rakam 20 koyuna 1  koçtur.Verimi yükseltmek için koçlananları ayırmamız ve düzen içinde olması iççin işaretlememiz gerekiyor.

Koçlama işlemini verimli ve sistemli yapabilmemiz için mutlaka koçlama kemeri kulanmamız gerekmektedir.Bu kemerin sisteminde boya ve pimler mevcuttur.Koçlama kemeri merinolandschaf koçumuzun göğüs kısmına takılmaktadır.Bu kemer takıldıktan sonra koç ,her çiftleştiği hayvana otomatik olarak damgasını vuracaktır.Buda bizim gebe kalmış koçu takibimizi kolaylaştıracaktır.Böylece koçlama işlemimizi takip ederek ,çiftleşmiş koyunları çiftleşmişler bölümüne alabiliriz.Buda koçu az yormamız için kolaylık verecektir ve koç gebe kalmayan koyunlar üzerinde daha etkili bir performans sergileyebilecektir.

Süngerleme  Yapmak

Süngerleme sisteme ,plastik bir boru ,sentetik ip ve 2 -3 cm uzunluğunda sünger ile yapılır .Hayvanın rahmine plastik borunun ucunda ,ipi olan sünger konulur.Ve 10-15 cm içine bir aparat ile yerleştirilir.Bu sünger 10-15 gün rahim içerisnde kalır.Sünger daha sonra ip yardımıyla çıkarılır.Daha sonra koyunlar kızgınlık göstermeye başlar.Bu yöntem doğal olmadığı için yapılırken dikkatli olunmalıdır.Biz bu yöntemi önermiyoruz ,çünkü süngerlemenin maliyeti yüksektir.Süngerleme koyun başı 40-50 tl gibi maliyeti vardır.Bu da yüz hayvan için 5.000 tl gibi bir maliyet ortaya çıkaracaktır.

Bu tarz sistemli koçlama ile secere tutabilir ve verimi artırabilirsiniz.

Gebe kalmakta zorlanan koyunlar

Bazı durumlarda koçların verimi düşer.Ve çiftleşme döneminde aktif olamazlar .Böyle durumlarda ilk yapmamız gereken çiftleştirmeye çalıştığımız koçumuzu değiştirmek olmalıdır.Eğer koçu değiştirmemize rağmen sorun devam ediyorsa yapmış olduğumuz flushing uygulamasını gözden geçirmemiz gerekiyor.

Tüm bu işlem yapıldıktan sonra  en sağlıklı sonucu alabilmek için ,veterine hekim çağırıp ultrasyon yaptırmamız gerekir.Bu sayede hayvanın gebe olup olmadığı ,ikiz yada üçüz kuzu taşıyıp taşımadığın öğrenebiliriz.Bunu öğrenmek de bize ,sağlıklı bir bakım programı geliştirme olanağını tanır.Diğer türlü bizim ağır gebeyi hissetmemiz 3 ayı olur ,bunun sonucunda 2-3 ay boş boşuna kaybetmiş oluruz.Burada bizim yapmamız gereken ,mutlaka ama mutlaka ultrasyon yapmamızdır.

Read more

Neden Merino Landschaf Koyunu ?

1-İyi Bakıldığı Taktirde bir koyun 10-12 yıl  verim verebilir.

Merino Landschaf koyunları Almanya orjinli bir koyun ırkıdır.İyi bakıldığı taktirde bir Merino Landschaf koyununundan 10-12 yıl verim almak mümkündür. 2 yılda 3 kuzu almak şartıyla bu veriye ulaşmak mümkündür. Tabi ki burada ki en kritik nokta beslemedir.

2-Merino Landschaf koçlarının damızlık verimi

Merino Landschaf koyunları ekstra kaburgaları olan güçlü bir koyun ırkıdır.Koçların damızlık verimi bir hayli yüksektir.Ayrıca ekstra kaburgalardan dolayı ,kasaplar için ekstra bir verim demek…Koçların yumurtalık yapısı ve kesesi bir hayli büyüktür.Buda ikizlik oranın yüksek olmasına sebep verir.Melezlemelerde güzel bir verim verir.Koçları iri heybetli hayvanlar olduğu için ,kuzuların da gelişim sürecinden sonra ki et verim oranı yüksek olacaktır.İyi yetişmiş bir Merino Landschaf koyunun yavrusu 7 ile 9 kg arasında olmasının ihtimali yüksektir.

Damızlık Merino Landschaf Koçu

3-İkizlik Oranı

Et veriminin bir hayli yüksek olmasının yanında ikizlik oranı yüksektir.Diğer bazı ünlü ikizler oranı yüksek koyun ırkları gibi et verimi cılız değildir.Ama aynı zamanda et verimi yüksek olmasının yanında ikizlik oranı da ortalama 1.8 dir.Yani iyi bakılmış ,iyi beslenmiş 100 damızlık Merino Landschaf koyunundan 170-190 arası kuzu almak mümkündür.

4-İklim Dayanaklılığı

Merino Landschaf koyunlarının değişik iklimlere dayanıklılığı yüksektir.Bu koyun ırkının sıcağa ve soğuğa karşı adaptasyonu kolaydır.Eğer karşılıklı rüzgarda kalmadığı sürece ,Merino Landschaf koyunları  soğuğa dayanıklıdır.

5-Meraya Olan Uyumu

Öncelikler Merinolandschaf koyunlarının mera uyumunu anlamak için ,Merinolandscahf z Türkçe ‘de ki karşılığını anlamamız lazım.

Merino –– Schaf

Merinolandschaf ırkının isminin nereden geldiğini aşağıdan kısaca anlayabilirsiniz :

  • Merino : Merinos koyunundan gelmektedir.
  • Land : Land kelimesi Almanca ‘da mera anlamından gelmektedir.
  • Schaf :Schaf kelimesi de Almanca’da koyun demektir.

Yani özetle Merinolandschaf koyunu ,mera merinos koyunu demektir.

Merinolandschaf koyunu iklimlere olan dayanıklılığı ve güçlü beden yapısı itibariyle birçok meraya kolaylıkla uyum sağlamaktadırlar.Burda dikkat edilmesi gereken nokta ,Merinolandschaf koyunları meraya çıkarmadan önce ,eksiksiz aşıların yapılması gerekir

6.Anaç Kabiliyeti

Merinolandschaf koyunlarının anaç kabiliyeti bir hayli yüksektir.Meydana gelen kuzu doğumlarında ikiz ve üçüz yavrularına zorlanmadan bakabilmektedirler.İçgüdüsel olarak yavrularına sahip çıkma içgüdüsü bir hayli yüksektir.Merinolandschaf koyunlarından kuzu kabullenmeme gibi bir durum yaşanmamasının görülmesi kolay kolay mümkün değildir.

Kuzu çok büyük olmadığı sürece (özellikle tek erkek kuzuladıkları zaman ,kuzu bir hayli büyük olabilir ) ,doğumları esnasında müdahale gerekmemektedir.Buda işçilik ve bakım maliyetlerini otomatik olarak düşürür.Doğumdan sonra kuzusunu kurulama ve ağız sütünü içirme konusunda ki kabiliyetleri bir hayli yüksektir.Merinolandschaf koyunları iri yapılı ve etçil bir ırk olduğu için ,doğan kuzuların canlı ağırlıklar diğer birçok ırka göre yüksektir.Buda kuzuların doğumdan sonraki ilk 15 günlük direnç ve hayatta kalabilme sürecinde ;olumlu bir rol oynamaktadır.Ayrıca sakin ve koruyucu yapısı nedeniyle kuzularına korumacı bir tavır takınırlar .Onların bu karakteristik özellikleri sayesinde kendi kuzusuna yada başka koyunların kuzusuna zarar vermezler.

Read more